Tailored courses /Skreddesydde kurs

Jeg skreddersyr malekurset etter deres behov:

Disse kursene kan vare 1,5 timer eller mer. Er dere en stor gruppe, kan jeg hjelpe til med å finne det riktige lokale og jeg stiller med alt dere trenger av materialer til malekurset. Alle kursene jeg holder passer perfekt for begynnere! 

Dette blir en litt anderledes og morsom opplevelse for ditt firma, maleklubb, til en bursdag, vennegjeng, skole, lærere som elever.

Når jeg holder Strukturkurs for store grupper og vi har bare noen få timer til rådighet, så pleier jeg legge ferdig strukturen på forhånd, siden det trenger lang tørketid. Dere vil lære hvordan dere gjør det selv og så maler dere videre på de bildene jeg har gjort ferdig. Det blir også tid til noen enkle og artige tegneøvelser.

En annen variant er å kun male et bilde uten struktur. Jeg eller dere bestemmer om det skal være et bestemt tema for maleriene.

Vi kan også male og dekorere masker. Det er veldig populært blant de små, men kan også brukes av voksne, med f.eks tema: Lag en maske som representerer hvordan du ser deg....eller ønsker å være? Selve maske lages eller kjøpes ferdig på forhånd.

Dette er noen av de kursene jeg har holdt til nå for større grupper: 

 • Strukturkurs for Egge Skoles lærere og SFO arbeidere (20.pers) på låven, Tronstad Gård i Hurum. ca. 2.timer.
 • Ble valgt ut til "Kunstner inn i skolen" prosjekt og hadde Strukturkurs for alle elevene på Egge Skole i Lier i en hel uke.
 • Malekurs for Sektor Eiendomsutvikling (25.pers), i forbindelse med sommerfest på Holmsbu Bad Fjordhotel. ca. 2.timer. 
 • Strukturkurs for Seljord Målarklubb. 2.dagers kurs i deres lokaler i Seljord.
 • Vedic art intoduksjon for gruppe i "The Banana Factory Community Art Center" i Bethlehem, Pennsylvania, USA. ca. 3.timer.
 • Strukturkurs for gruppe i Holland, november 2014. 2.dagers kurs.

🙂

I tailor make painting courses after your needs.
These courses can be 1,5.hours or longer. I can help finding the perfect venue for larger groups and I buy in everything you might need of materials for the course. All the courses I hold are suitable for beginners.
This could be a different and exciting experience for your firm, painting club, for a birthday, schools, teachers and students.

Texture course: We explore different ways of making the surface of the canvas come alive. We will use sand, wrapping paper, plaster, paint, wool and more. 
If you want to have a texture course for your group, but only have a few hours to play with, then I make the texture part of the painting a head of time, because it takes a long time to dry. I will show you how it is done. Then you paint the motif you want. There can also be time for some simple and fun drawing exercises.

Another way to do it, is to skip the texture part and just paint one painting each, maybe with a special theme in mind.

There is also a possibility to paint and decorate your own mask. This is very popular with the children, but can also be done by adults. Maybe with the theme of making a mask that best represent how you see yourself....or wish to be?

These are some of the bigger groups I have held courses for:

 • Texture course for Egge School's teachers and SFO workers (20.people) at Tronstad Farm, in the barn, in Hurum. 2.hour course.
 • I was chosen to be the artist of the year to teach all the children at Egge Elementary School, for a week. I taught them how to make paintings with texture.
 • Painting course for employees at Sector Eiendomsutvikling, at their annual summer party. Holmsbu Bad Hotel, (25.people). 1,5.hour course.
 • Texture course for Seljord Painting club. 2.day course at their location in Seljord.
 • Vedic art mini course for a group at "The Banana Factory Community Art Center" in Bethlehem, Pennsylvania, USA.
 • Texture course for a group in Holland, Nov. 2014. 2.day course.