• Utstillilng i Purenkel Galleri på Grünerløkka. Marte Wulff og Einar Stenseng spilte på vernissagen

  • Galleri Noris, Oslo, des. 2019

  • Krutthuset, Stavern, mai 2019

  • 2016 Fra utstilling i Asker Kulturhus

  • Mormor og meg. Hun var min første og største kilde til inspirasjon og kunst. Hun tegnet de flotteste portrettene.

  • Utstillingen "La Convivencia" på Blått Blikk, Dikemark i Asker 2007

A bit about myself

Rådhusgalleriet i Ski

Jeg bor på Vålerenga i Oslo og er så heldig å ha et stort atelier og utstillingslokale på St.Hanshaugen. Studio Bidenkap, som ligger i Bidenkapsgate 3. 1.etg. Der holder jeg også malekurs.

Jeg har malt mye i både olje og akryl, men for tiden er det akryl som er gøy!  Det tørker fortere og jeg kan jobbe i et annet tempo. Når det er sagt, så kan det ta mange uker og ofte måneder å fullføre et bilde. Det skal mange lag til før jeg er fornøyd og jeg liker å jobbe i store format.

Mine bilder inneholder som oftes et ansikt, en kropp, mønster, bladgull, struktur. Uansett fargevalg og motiv, så ønsker jeg å formidle en ro og tilfredshet. 

Å skape betyr alt for meg. Jeg forelsket meg i den skapende prosessen svært tidlig i livet.  Med en kunstnerisk mormor, ble det mange timer ved kjøkkenbordet, lent over tegnearkene.  Jeg kunne sitte å se på henne arbeide i det uendelige, fullstendig oppslukt. Hun hadde et stort talent for portretter.

Det var nok her jeg la grunnlaget for min kreativitet. Jeg lette alltid etter den følelsen av fullkommenhet og lykke, som jeg opplevde den gangen, og fant det til slutt i mitt eget arbeid. 

Det magiske øyeblikket hvor tiden står stille og alt rundt en opphører.  Det finnes ingen problemer i dette øyeblikket, ingen sykdom, ikke stress, tidspress eller andre forstyrrende elementer.  Tankene og følelsen av "jeg" forsvinner og malepenselen får arbeide harmonisk i takt med hjerteslagene.

Min forkjærlighet har alltid vært til ansiktets forskjellige uttrykk, enten jeg maler, tegner eller lager masker.  Blikket som tar meg med bakenfor til en verden full av historier.  Da jeg begynte å male portretter på bestilling i 1999, ble det ikke nok å formidle disse historiene bare i farger, men også i ord.  Jeg har skrevet mye siden, og mange ganger kommer ordene i forkant og som inspirasjon til et bilde.

Jeg holder malekurs, som passer spesielt bra for nybegynnere. Et av kursene heter Vedic Art. Malekurset har betydd mye for min egen utvikling som kunstner.  Jeg lærte å frigjøre meg fra prestasjonsangst og fant gleden i å kunne starte på et maleri uten en plan.  Det blir som en dans, hvor bildet for lov til å puste og motivene får tre frem av seg selv.  Så kommer jeg inn med min intensjon og ønske om retning, jeg tar et skritt til siden og lar bildet igjen få bestemme veien.

Jeg har konstant motiver i meg, men jeg lar alltid resultatet stå åpent.  Når jeg konstruerer og styrer det for mye mentalt, så blir bildene deretter, uten liv.

En kunstner jeg møtte en gang sa til meg: "Prøv aldri å prestere noe!  Lek, lek og atter lek,  og SÅ ser du plutselig at du har prestert en hel masse."

💋

I live and have my studio in Oslo.
I have painted in both oil and acrylic, but these days it is acrylic that is fun! It dries fast and I can work in a quicker tempo. Even so, it can take weeks and some times months to finish a painting. It takes layers and layers of paint, before I am satisfied and I love to work in big formats.

My favorite motifs are faces, the human form, patterns, texture and gold leaf. No matter what theme or motif I end up with, I would like to express peace, calmness and contentment.

To create is everything to me. I fell in love with the creative process early in life, through my grandmother. We used to sit for hours by her kitchen table and draw. She had a huge talent for portraits and I could watch her endlessly, beaming totally enrapt. I would always search for that feeling of bliss, as I felt at that time and found it in my own work.
That magical moment were time stand still and everything around you ceases to exist. There are no problems in that moment, no thoughts, no sickness, no stress or other interfering elements. The thought and feeling of a "me" disappears and there is just the process of applying the colors that is left.

I love faces and their expressiveness in whatever media I'm working on, painting, drawing or making masks. The eyes take me behind the scene to a world full of stories. When I started to paint portraits on commission in 1999, I also wrote down these stories or poems. I have written lot since then and sometimes the words comes first, as an inspiration for a new painting.

I hold painting courses that are a specially suited for beginners. One of them is called Vedic art. This painting course has meant so much to me. I finally learn how to let go of performance anxiety and found the joy in starting on a painting without a plan. It's like a dance, where the painting comes alive and the motif just appears by itself. Then I come in with my intention and a wish for direction and step back and let the painting lead the way.
I'm never without ideas, they bubble up in me ever hour of the day, but I have never painted a painting yet, that has turn out exactly as I planned. I have to keep the result open. When I try to construct it mentally, it becomes boring and lifeless.

An artist I once met, said to me: "Never try to achieve anything! Play, play and play some more, and THEN you will suddenly see that you have achieved a whole lot".