"Kolibri på frierferd" 60x73 akryl, kull, bladgull på lerret