Skoleklasse, Egge Skole i Lier. 2012. Kunstner inn i skolen prosjekt