Skoleklasse, Egge Skole i Lier. Kunstner inn i skolen prosjekt 2012