"Deg kjenner jeg" (You I know) 40x50 Akryl, komposisjonsgull på lerret.
The original painting is sold, but Giclèe prints are available. See online shop